PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław
|| Strona główna || Kontakt || Mapa serwisu ||  English version ||
  
Firma
 O firmie
 Zintegrowany System Zarządzania
 Kontakt
 Aktualności
 Warunki sprzedaży
 Praca
 Park technologiczny
Oferta - produkty
 Kontaktrony
 Czujniki kontaktronowe
 Przekaźniki kontaktronowe
 Lampy mikrofalowe (LFB)
 Wzmacniacze mikrofalowe
 Radiolokacja
Oferta - usługi
 Usługi
 Sprzedaż zbędnych urządzeń i materiałów
Dokumentacja
 Karty katalogowe (pdf)
 Cewki pomiarowe
Pomoc techniczna
 Porady i artykuły
 Napisz do nas
Ośrodki wypoczynkowe
 Liczyrzepa
 Kasztel
Strona główna »
Witamy
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia 2011 r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o zarejestrowaniu w KRS połączenia spółek:
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna - spółki z siedzibą w Warszawie ("PIT S.A.")
 • Centrum Naukowo - Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A. - spółki z siedzibą w Warszawie ("RADWAR S.A.")
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych "DOLAM" S.A. - spółki z siedzibą we Wrocławiu ("DOLAM S.A.")
w trybie art. 492 §1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku RADWAR S.A. i DOLAM S.A. na PIT S.A. (łączenie się przez przejęcie).
Wpis połączenia wywoła skutek wykreślenia RADWAR S.A. i DOLAM S.A. z rejestru.
Spółki przejmowane zostały rozwiązane i przestały istnieć jako osoby prawne.

Dnia 5-03-2012 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. zmienił nazwę na Bumar Elektronika S.A.

Dnia 1-07-2014 Bumar Elektronika S.A. zmienił nazwę na PIT-RADWAR S.A.

Chcielibyśmy poinformować, że nadal prowadzimy taką samą działalność produkcyjną oraz badawczo-rozwojową jak:
 • "dawny Dolam" zlokalizowany w zakładzie we Wrocławiu na ul. Krakowskiej 64
 • "dawny Oddział Wrocławski PIT S.A." zlokalizowany w zakładzie we Wrocławiu na ul. Grabiszyńskiej 97
W sprawach związanych z bieżącą działalnością (zapytania ofertowe, zamówienia, wsparcie techniczne i itp.) prosimy korzystać z poniższych danych kontaktowych:
PIT-RADWAR S.A.
ul. Krakowska 64
50-425 Wrocław


Telefony:
Sekretariat Dyrektora:(+48) 71 343-02-58 / fax (+48) 71 342-58-59
Zastępca Dyrektora:(+48) 71 343-17-39
Sprzedaż i Marketing:(+48) 71 342-65-54
Zaopatrzenie:(+48) 71 342-46-10

Oddział we Wrocławiu produkuje:
 • kontaktrony (miniaturowe, mocy, wysokonapięciowe)
 • czujniki kontaktronowe
 • przekaźniki kontaktronowe - telekomunikacyjne i wysokonapięciowe
 • lampy mikrofalowe z falą bieżącą (LFB - impulsowe i o fali ciągłej)
 • kompletne wzmacniace mocy wykorzystujące lampy o fali bieżącej (TWTA) pracujące z mocą wyjściową do 40kW
 • wzmacniacze i transceivery półprzewodnikowe
 • półprzewodnikowe wzmacniacze zastępujące LFB
 • stopnie wejściowe odbiorników mikrofalowych
 • generatory i heterodyny mikrofalowe
 • mikrofalowe układy hybrydowe
 • odbiorniki ostrzegające o promieniowaniu radarowym (RWR) oraz urządenia wsparcia i rozpoznania (ESM) na platformy lądowe, wodne i powietrzne
Mamy wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007 oraz wymaganiami AQAP 2110:2016.

Wyroby nasze są produkowane zgodnie z zaleceniami dyrektyw Unii Europejskiej RoHS oraz WEEE.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

OGŁOSZENIA
PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie prac kominiarskich w Ośrodku Wypoczynkowym"Liczyrzepa" w Jagniątkowie ul. Michałowicka 33 (Jelenia Góra).

Termin wykonania robót: wrzesień/październik 2018 r.

Termin składania ofert: 21-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Uszczelnienie dylatacji na styku budynków C i E.

Termin wykonania robót: październik 2018 r

Termin składania ofert: do 14-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie remontu korytarza w budynku P - Portiernia Ip. ze schodami i holem na parterze.

Termin wykonania robót: wrzesień-październik 2018 r

Termin składania ofert: do 10-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Wzór umowy PDF

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wymianę słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i linią zasilającą

Termin wykonania robót: październik 2018 r

Termin składania ofert: do 07-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Wzór umowy PDF

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie ogrodzenia betonowego panelowego pełnego na terenie PIT-Radwar S.A. O/Wrocław ul. Krakowska 64.

Termin wykonania robót: październik 2018 r

Termin składania ofert: do 07-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Wzór umowy PDF

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza w przebudowywanym bud. „G” Zamawiającego.

Okres wykonania robót: wrzesień - październik 2018 r

Termin składania ofert: do 07-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Zestawienie robót instalacyjnych gazowych PDF
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy PDF
Załącznik nr 3 - Wzór umowy PDF
Załącznik nr 4 - Instalacja wodoru PDF
Załącznik nr 5 - Instalacja azotu PDF
Załącznik nr 6 - Instalacja sprężonego powietrza PDF

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych w przebudowywanym bud. "G”.

Okres wykonania robót: sierpień - październik 2018 r

Termin składania ofert: do 23-08-2018 do godz. 12:00.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Zestawienie robót instalacyjnych PDF
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy PDF
Wzór umowy PDF

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Relokację parku maszyn i urządzeń z budynku we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 97 do budynku we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 64.

Okres wykonania prac: sukcesywnie wrzesień - grudzień 2018r.

Termin składania ofert 14-08-208.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 ogłasza postępowanie przetargowe na:

Wykonanie w budynku "G" należacym do PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław, elektrycznych instalacji wewnętrznych wg Projektu Wykonawczego stanowiacego załącznik nr 1.

Okres wykonania: lipiec - wrzesień 2018r.


Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, w tym wymagania techniczne, zawarte są w zalącznikach: Projekcie Wykonawczym (załącznik nr 1) i Kosztorysie Inwestorskim tzw. "0" (załącznik nr 2).

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do 09.07.2018r. do godz. 12:00.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Zalącznik nr 1 - Projekt Wykonawczy - skompresowany plik w formacie zip

Załącznik nr 2 - Kosztorys Inwestorski - skompresowany plik w formacie zip

Formularz ofertowy PDF

Wzór umowy parafowany PDF


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie żywicznej posadzki antyelektrostatycznej ESD.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:
Rzut I piętra budynku GPDFPIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie remontu korytarza w budynku "P"- Portiernia Ip. ze schodami i holem na parterze.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie instalacji tzw. "niskie prądy" oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń w przebudowywanym budynku "G" Zamawiającego, współpracujących z już działajacymi systemami Oddziału.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik_nr1 Wytyczne projektowe okablowania strukturalnegoPDF

Załącznik_nr2 Zestawienie posiadanych materiałów do budowy sieci LAN PDF

Załącznik_nr3 Wzór umowyPDF


CERTYFIKATY
Certyfikat Systemu Jakości - ISO 9001
» kliknij aby powiększyć
Certyfikat Systemu Jakości - ISO 14001
» kliknij aby powiększyć
Certyfikat Systemu Jakości - ISO 18001
» kliknij aby powiększyć
Certyfikat Systemu Jakości - BS OHSAS 18001
» kliknij aby powiększyć
Certyfikat Systemu Jakości - AQAP
» kliknij aby powiększyć
Certyfikat Systemu Zarządzania
» kliknij aby powiększyć
powrót do góry strony  

PIT-RADWAR S.A.
ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

Oddział we Wrocławiu: ul. Krakowska 64; 50-425 Wrocław
tel. (+48) 71 342-50-41; fax (+48) 71 342-58-59; e-mail: sales@dolam.pl

Oddział we Wrocławiu: ul. Grabiszyńska 97; 53-439 Wrocław
tel. (+48) 71 361-18-19