PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław
|| Strona główna || Kontakt || Mapa serwisu ||  English version ||
  
Firma
 O firmie
 Zintegrowany System Zarządzania
 Kontakt
 Aktualności
 Warunki sprzedaży
 Praca
 Park technologiczny
Oferta - produkty
 Kontaktrony
 Czujniki kontaktronowe
 Przekaźniki kontaktronowe
 Lampy mikrofalowe (LFB)
 Wzmacniacze mikrofalowe
 Radiolokacja
Oferta - usługi
 Usługi
 Sprzedaż zbędnych urządzeń i materiałów
Dokumentacja
 Karty katalogowe (pdf)
 Cewki pomiarowe
Pomoc techniczna
 Porady i artykuły
 Napisz do nas
Ośrodki wypoczynkowe
 Liczyrzepa
 Kasztel
Strona główna »
Witamy
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia 2011 r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o zarejestrowaniu w KRS połączenia spółek:
 • Przemysłowy Instytu Telekomunikacji Spółka Akcyjna - spółki z siedzibą w Warszawie ("PIT S.A.")
 • Centrum Naukowo - Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A. - spółki z siedzibą w Warszawie ("RADWAR S.A.")
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych "DOLAM" S.A. - spółki z siedzibą we Wrocławiu ("DOLAM S.A.")
w trybie art. 492 §1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku RADWAR S.A. i DOLAM S.A. na PIT S.A. (łączenie się przez przejęcie).
Wpis połączenia wywoła skutek wykreślenia RADWAR S.A. i DOLAM S.A. z rejestru.
Spółki przejmowane zostały rozwiązane i przestały istnieć jako osoby prawne.

Dnia 5-03-2012 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. zmienił nazwę na Bumar Elektronika S.A.

Dnia 1-07-2014 Bumar Elektronika S.A. zmienił nazwę na PIT-RADWAR S.A.

Chcielibyśmy poinformować, że nadal prowadzimy taką samą działalność produkcyjną oraz badawczo-rozwojową jak:
 • "dawny Dolam" zlokalizowany w zakładzie we Wrocławiu na ul. Krakowskiej 64
 • "dawny Oddział Wrocławski PIT S.A." zlokalizowany w zakładzie we Wrocławiu na ul. Grabiszyńskiej 97
W sprawach związanych z bieżącą działalnością (zapytania ofertowe, zamówienia, wsparcie techniczne i itp.) prosimy korzystać z poniższych danych kontaktowych:
PIT-RADWAR S.A.
ul. Krakowska 64
50-425 Wrocław


Telefony:
Sekretariat Dyrektora:(+48) 71 343-02-58 / fax (+48) 71 342-58-59
Zastępca Dyrektora:(+48) 71 343-17-39
Sprzedaż i Marketing:(+48) 71 342-65-54
Zaopatrzenie:(+48) 71 342-46-10

Oddział we Wrocławiu produkuje:
 • kontaktrony (miniaturowe, mocy, wysokonapięciowe)
 • czujniki kontaktronowe
 • przekaźniki kontaktronowe - telekomunikacyjne i wysokonapięciowe
 • lampy mikrofalowe z falą bieżącą (LFB - impulsowe i o fali ciągłej)
 • kompletne wzmacniace mocy wykorzystujące lampy o fali bieżącej (TWTA) pracujące z mocą wyjściową do 40kW
 • wzmacniacze i transceivery półprzewodnikowe
 • półprzewodnikowe wzmacniacze zastępujące LFB
 • stopnie wejściowe odbiorników mikrofalowych
 • generatory i heterodyny mikrofalowe
 • mikrofalowe układy hybrydowe
 • odbiorniki ostrzegające o promieniowaniu radarowym (RWR) oraz urządenia wsparcia i rozpoznania (ESM) na platformy lądowe, wodne i powietrzne
Mamy wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007 oraz wymaganiami AQAP 2110:2016.

Wyroby nasze są produkowane zgodnie z zaleceniami dyrektyw Unii Europejskiej RoHS oraz WEEE.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

OGŁOSZENIA
PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkch "G", "D" i "H" z przeznaczeniem pomieszczeń na WC i magazyn.

Termin składania ofert: do dnia 19-07-2019 na adres: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
lub
Andrzej Musiałek - tel. 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części IV piętra budynku "G", z przeznaczeniem pomieszczeń na socjalne (szatnia dla kobiet, jadalnia, toalety).

Termin składania ofert: do dnia 19-07-2019 na adres: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik nr 1 - szkic fragmentu piętra przeznaczonego do modernizacji PDF    

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
lub
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie, na zasadzie "zaprojektuj i wybuduj", kompletnego układu wody chłodniczej.

Termin składania ofert: do dnia 22-07-2019 na adres: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki:
Formularz ofertowy PDF     Projekt umowyPDF

Dla właściwego skalkulowania robót koniecznym jest zapoznanie się, na miejscu w siedzibie Zamawiającego, z terenem i miejscem posadowienia chłodni, rozmieszczeniem istniejacych instalacji oraz z propozycjami Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Andrzej Musiałek - tel. 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie uszczelnienia pokrycia dachu budynku "C".

Termin składania ofert: do dnia 7-07-2019

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót koniecznym jest zapoznanie się, na miejscu w siedzibie Zamawiającego, z budynkiem, rozmieszczeniem istniejacych instalacji oraz z propozycjami Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Andrzej Musiałek - tel. 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com
Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perekk@pitradwar.com


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części parteru budynku "G".

Termin składania ofert: do dnia 22-05-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla włąściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek - tel. 601-991-912


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:
 1. Wykonanie wymiany okien (PCV) wraz z obrobieniem ościeży zewnętrznych i wewnętrznych w budynku "P" (portiernia).
 2. Wykonanie otworu drzwiowego do węzła c.o. wraz z obrobieniem ościeży oraz dostawa i montaż podestu roboczego wewnętrznego
Termin składania ofert: do dnia 17-05-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla włąściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek - tel. 601-991-912


PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na wykonanie (w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj") następujących prac:
 1. Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych (30 miejsc postojowych 2,5x5,0 m) wraz z powierzchnią manewrowo-dojazdową.
 2. Wykonanie ogrodzenia z paneli pełnych i słupków żelbetowych o wysokości 2m oraz nadstawek z drutu kolczastego w kształcie litery V na odcinku 75 mb.
 3. Wykonanie około 155 m2 chodnika wzdłuż budynku "D".
Termin składania ofert: do dnia 26-04-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik nr 1 - Mapa terenu PDF

Załącznik nr 2 - Wzór umowy PDF

Załącznik nr 2 - Wzór umowy w formacie docx (ewentualne propozycje zmian do załączonego wzoru umowy należy wprowadzać w trybie recenzji)

Dla włąściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek - tel. 601-991-912

CERTYFIKATY
Certyfikat Systemu Jakości - ISO 9001
» kliknij aby powiększyć
Certyfikat Systemu Jakości - ISO 14001
» kliknij aby powiększyć
Certyfikat Systemu Jakości - ISO 18001
» kliknij aby powiększyć
Certyfikat Systemu Jakości - BS OHSAS 18001
» kliknij aby powiększyć
Certyfikat Systemu Jakości - AQAP
» kliknij aby powiększyć
Certyfikat Systemu Zarządzania
» kliknij aby powiększyć
powrót do góry strony  

PIT-RADWAR S.A.
ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

Oddział we Wrocławiu: ul. Krakowska 64; 50-425 Wrocław
tel. (+48) 71 342-50-41; fax (+48) 71 342-58-59; e-mail: sales@dolam.pl