PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław
|| Strona główna || Kontakt || Mapa serwisu ||   English version ||
  
Firma
 O firmie
 Zintegrowany System Zarządzania
 Kontakt
 Aktualności
 Warunki sprzedaży
 Praca
 Park technologiczny
Oferta - produkty
 Kontaktrony
 Czujniki kontaktronowe
 Przekaźniki kontaktronowe
 Lampy mikrofalowe (LFB)
 Wzmacniacze mikrofalowe
 Radiolokacja
Oferta - usługi
 Usługi
 Sprzedaż zbędnych urządzeń i materiałów
Dokumentacja
 Karty katalogowe (pdf)
 Cewki pomiarowe
Pomoc techniczna
 Porady i artykuły
 Napisz do nas
Ośrodki wypoczynkowe
 Kasztel
Strona główna » Aktualności
Aktualności

08-08-2023
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie projektu wielobranżowego dotyczącego przebudowy pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na I piętrze w budynku D oraz wykonanie ekspertyzy nośności stropu i projekt jego wzmocnienia lub wymiany - Oddział PIT-Radwar S.A. we Wrocławiu, ul. Krakowska 64

Oferty proszę składać poprzez portal zakupowy
Szczegóły opis przedmiotu postępowania dostępny jest pod powyższym linkiem oraz:

02-08-2023
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w tym przygotowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie modernizacji rozdzielnicy PT-IV w budynku D wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń przy zachowaniu wymogów prawa budowlanego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego -dla Oddziału PIT-Radwar S.A. we Wrocławiu.

Oferty proszę składać poprzez portal zakupowy
Szczegóły opis przedmiotu postępowania dostępny jest pod powyższym linkiem oraz:

21-06-2023
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie projektu wielobranżowego dotyczącego rozmieszczenia w jednej lokalizacji urządzeń mediów technicznych (wodoru, azotu, wody technologicznej) - PIT-RADWAR S.A. we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu.

Oferty proszę składać poprzez portal zakupowy
Szczegóły opis przedmiotu postępowania dostępny jest pod powyższym linkiem oraz:

18-10-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Dostawę i montaż 4 szt. nagrzewnic wodnych w hali "C".

Termin składania ofert: do dnia 25.10.2022 w formie mailowej na adres p. Bożeny Marcinkowskiej.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik do ogłoszenia-rozmieszczenie nagrzewnic PDF

Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela:
Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com


28-09-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Dostawę i montaż 4 szt. nagrzewnic wodnych w hali "C".

Termin składania ofert: do dnia 11.10.2022 w formie mailowej na adres p. Bożeny Marcinkowskiej.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik do ogłoszenia-rozmieszczenie nagrzewnic PDF

Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela:
Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com


16-09-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Wykonanie adaptacji pomieszczenia technicznego na potrzeby centralnej sprężarkowni i wymiennikowni w budynku "G".

Termin składania ofert: do dnia 23.09.2022 w formie mailowej na adres p. Bożeny Marcinkowskiej.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik do ogłoszenia-wymiennikownia PDF

Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela:
Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com


29-08-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji ciepłowniczej.

Termin składania ofert: do dnia 05-09-2022 w formie mailowej na adres p. Janusza Machulskiego.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik do ogłoszenia-szkic magistrali ciepłowniczej przed i po modernizacji PDF
Załącznik do ogłoszenia-szkic kolektorów PDF

Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela:
Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com


08-08-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji ciepłowniczej.

Termin składania ofert: do dnia 22-08-2022 w formie mailowej na adres p. Janusza Machulskiego.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik do ogłoszenia-szkic kolektorów PDF
Załącznik do ogłoszenia-szkic magistrali ciepłowniczej przed i po modernizacji PDFDodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela:
Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com


20-07-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji ciepłowniczej.

Termin składania ofert: do dnia 03-08-2022 w formie mailowej na adres p. Janusza Machulskiego.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik do ogłoszenia-szkic kolektorów PDF
Załącznik do ogłoszenia-szkic magistrali ciepłowniczej przed i po modernizacji PDFDodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela:
Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com


05-07-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Wykonanie przeglądu, oraz czyszczenia klimatyzatorów.

Termin składania ofert: do dnia 15-07-2022 w formie mailowej na adres p. Janusza Machulskiego.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDFDodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela:
Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com


20-05-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Wykonanie prac remontowych klatki schodowej i korytarza

Termin składania ofert: do dnia 27-05-2022 w formie mailowej na adres p. Janusza Machulskiego.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDFDodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela:
Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com


07-04-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Sprzedaż maszyn używanych, wycofanych z eksploatacji

Termin składania ofert: do dnia 22-04-2022 w formie pisemnej na adres PIT-RADWAR S.A. , ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław lub mailowej na adres p. Anny Kargi podany poniżej.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 - fotografie oferowanych maszynPDF


Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udzielają:

Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com
Anna Karga, tel. 607-057-270, e-mail: anna.karga@pitradwar.com


21-03-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Sprzedaż maszyn używanych, wycofanych z eksploatacji

Termin składania ofert: do dnia 04-04-2022 w formie pisemnej na adres PIT-RADWAR S.A. , ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław lub mailowej na adres p. Anny Kargi podany poniżej.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 - fotografie oferowanych maszynPDF


Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udzielają:

Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com
Anna Karga, tel. 607-057-270, e-mail: anna.karga@pitradwar.com


10-03-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Wykonanie okresowej, rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania ośmiu budynków

Termin składania ofert: do dnia 31-03-2022 w formie mailowej na adresy osób wymienionych poniżej.

Wymagane jest dołączenie:REGON, NIP, KRS lub CEIDG.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 - wykaz i charakterystyka budynkówPDF


Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udzielają:

Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com
Bożena Marcinkowska, tel. 510-262-553, e-mail: bozena.marcinkowska@pitradwar.com


28-01-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia ofert kosztowych na:

Wykonanie prac remontowych w budynku G II piętro w osiach 6-12.

Termin składania ofert: do dnia 28-02-2022 w formie mailowej na adres: janusz.machulski@pitradwar.com
Wymagane jest załączenie w kopii REGON i NIP.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 - zakres pracPDF
Załącznik nr 2 - rzut piętra - stan istniejącyPDF
Załącznik nr 3 - rzut piętra - stan docelowy po remoncie PDF


Dla właściwej oceny zakresu prac celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia mna miejscu w siedzibie Zamawiającego.
Wizyta po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych, którymi są:

Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com
Bożena Marcinkowska, tel. 510-262-553, e-mail: bozena.marcinkowska@pitradwar.com


28-01-2022
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia ofert kosztowych na:

Wykonanie prac remontowych w dwóch sanitariatach w budynku D Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 18-02-2022 w formie mailowej na adres: janusz.machulski@pitradwar.com


Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załacznik do ogłoszenia - zakres pracPDF
Załacznik do ogłoszenia - plan sanitariatów (istniejący i docelowy)PDF

Informacji udzielają:

Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com
Bożena Marcinkowska, tel. 510-262-553, e-mail: bozena.marcinkowska@pitradwar.com


08-03-2021
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie okresowej kontroli, sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania, 8-miu budynków znajdujących się na terenie Zamawiającego, we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64, o łączniej powierzchni 12630 m2 .

Termin składania ofert: do dnia 31-03-2021 w formie mailowej na adres: janusz.machulski@pitradwar.com

Wymagane jest załączenie w kopii KRS, REGON, NIP lub CEIDG.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załacznik do ogłoszenia - wykaz budynkówPDF

Osoby do kontaktu:

Janusz Machulski, tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com
Bożena Marcinkowska, tel. 510-262-553, e-mail: bozena.marcinkowska@pitradwar.com


29-01-2021
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie wyburzenia budynku "K" na terenie Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 15-02-2021 w formie mailowej na adres: jan.perek@pitradwar.com
Wymagane jest załączenie w kopii KRS lub CEIDG.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załacznik do ogłoszenia - fotografie obiektuPDF

Dla właściwej oceny zakresu pracy, celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych, którymi są:

Jan.Perek - tel. 601-991-992, e-mail: jan.perek@pitradwar.com


21-01-2021
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie prac remontowych w trzech pomieszczeniach biurowych w budynkach "P" i "D" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 31-01-2020 w formie mailowej na adres: janusz.machulski@pitradwar.com
Wymagane jest załączenie w kopii NIP, REGON.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwej oceny zakresu pracy, celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
Wizyta po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych, którymi są:

Janusz Machulski - tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com
Bożena Marcinkowska - tel. 510-262-553, e-mail: bozena.marcinkowska@pitradwar.com


09-12-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie instalacji centralnej wentylacji nawiewnej i wyciągowej na II piętrze budynku "G" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 21-12-2020 w formie mailowej na adres: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Wymagane jest załączenie w kopii NIP, REGON.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - rzut II pietra budynku GPDF

Dla właściwej oceny zakresu pracy, celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych, którymi są:

Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Janusz Machulski - tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com

Podczas wyzyty omówione zostaną szczegóły techniczne.


05-08-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie na zasadzie " Zaprojektuj i wybuduj" instalacji klimatyzacji z dostarczeniem świeżego powietrza w budynku "P" (portiernia) Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 14-08-2020 w formie mailowej na adres: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Wymagane jest załączenie w kopii NIP, REGON.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwej oceny zakresu pracy, celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych, którymi są:

Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Janusz Machulski - tel. 532-089-089, e-mail: janusz.machulski@pitradwar.com

Podczas wyzyty omówione zostaną zarysy proponowanego rozwiązania i szczegóły techniczne.


23-07-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie przebudowy i aranżacji holu oraz przyległych pomieszczeń w budynku "P"(portiernia) Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 06-08-2020 w formie pisemnej. Wymagane jest załączenie w kopii KRS lub CEIDG.

Oferty należy składać w sekretariacie PIT-RADWAR Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przebudowa Budynku P".

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik do ogłoszenia - koncepcja przebudowy i aranżacji.PDF

Dla właściwego skalkulowania robót, celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych, którymi są:

do dnia 31-07-2020 Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


14-07-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie prac ogólnobudowlanch na II pietrze w przebudowywanym budynku "G" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 29-07-2020 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik do ogłoszenia - zestawienie i wycena prac (plik w formacie xls)

Dla właściwego skalkulowania robót, celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych, którymi są:

Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


22-06-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie prac ogólnobudowlanch na II pietrze w przebudowywanym budynku "G" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 30-06-2020 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 do ogłoszenia- rzut fragmentu remontowanego pietra - wizualizacja zakresu pracPDF

Dla właściwego skalkulowania robót, celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych, którymi są:

Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


5-06-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie na zasadzie "Zaprojektuj i wybuduj" instalacji klimatyzacji z dostarczaniem świeżego powietrza w budynku "P".

Termin składania ofert: do dnia 18-06-2020 na adres mailowy: jerzy.malkiewiczk@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwej oceny zakresu pracy celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com


14-05-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na II piętrze w przebudowywanym budynku "G" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 22-05-2020 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


Kontakt:
Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


13-05-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku "P" wraz z wykonaniem nowego węcła ciepła.

Termin składania ofert: do dnia 25-05-2020 na adres mailowy: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik nr 1 - rzut budynkuPDF

Kontakt:
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com


10-04-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie przeglądu rocznego ośmiu klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne).

Termin składania ofert: do dnia 24-04-2020 na adres mailowy: adam.karkowski@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Wzór umowyPDF

Kontakt:
Adam Karkowski - tel. 605-956-515, e-mail: adam.karkowski@pitradwar.com


08-04-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie projektu rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia w Oddziale Wrocław Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 23-04-2020 na adres mailowy: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Termin wykonania projektu: do dnia 15-05-2020r.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania ceny usługi celowym jest zapoznanie się z obiektem i zakresem zadania, którego dotyczy zamówienie, na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


19-03-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych na V pietrze budynku "G" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 31-03-2020 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik do ogłoszenia - widok V piętro wentylatorowniaPDF

Dla właściwej oceny zakresu prac celowe jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


10-03-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie projektu aranżacji holu budynku "P" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 31-03-2020 na adres mailowy: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwej oceny zakresu prac celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com


5-03-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie koncepcji i projektu wykonawczego instalacji ogrzewania, chłodzenia i wentylacji w pomieszczeniach budynku "D" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 20-03-2020 na adres mailowy: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 - Rzut parteru budynku "D"(format PDF) PDF
Załącznik nr 2 - Rzut pietra budynku "D" (format PDF) PDF
Załącznik nr 3 - Przekroje budynku "D" (format PDF) PDF


Dla właściwej oceny zakresu prac celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com


14-02-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie na zasadzie "Zaprojektui i wybuduj", elektrycznych instalacji wewnętrznych i rozdzielczych w przebudowywanym budynku "G" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 28-02-2020 na adres mailowy: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


Dla właściwego skalkulowania robót, celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Andrzej Musiałek - tel. 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


13-01-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w neutralizatorni ścieków w budynku "G" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 27-01-2020 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 - szkic neutralizatorni (format PDF) PDF

Dla właściwego skalkulowania robót, celowe jest zapoznanie się z miejscem prac u Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


03-01-2020
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia ofert cenowej na:

Wykonywanie serwisu systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, dla zapewnieniw prawidłowej pracy systemu w obiekcie na terenia Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 17-01-2020 na adres mailowy: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót, koniecznym jest zapoznanie się, na miejscu w siedzibie Zamawiającego, z obiektem chronionym przez SSP i rozmieszczeniem istniejących elementów instalacji, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Andrzej Musiałek - tel. 601-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


05-12-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia ofert cenowej na:

Zaprojektowanie, dostawę i montaż schodni technicznej - stalowej ocynkowanej - wejście techniczne do rozdzielni elektrycznej w budynku "D" Zamawiającego.

Termin składania ofert: do dnia 20-12-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik do ogłoszenia - fotografia obiektu w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót, koniecznym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia i dokonanie pomiarów bezpośrednich, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych, którymi są:

Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


13-09-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia ofert cenowej na:

Wykonanie remontu korytarza, klatki schodowej, pomieszczeń 105, 106 oraz toalet w budynku W znajdującym się przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu.

Termin składania ofert: do dnia 27-09-2019 na adres mailowy: andrzej.musialek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót, celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:
Andrzej Musiałek - tel. 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com
Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com


13-09-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Uszczelnienie pokrycia dachu oraz naprawę instalacji piorunochronnej w budynku W znajdującym się przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu.

Termin składania ofert: do dnia 27-09-2019.na adres mailowy: andrzej.musialek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót, koniecznym jest zapoznanie się na miejscu w siedzibie Zamawiającego z budynkiem, rozmieszczeniem istniejących instalacji oraz propozycjami Zamawiającego wykonania instalacji, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:
Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
Andrzej Musiałek - tel. 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


10-09-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie kompleksowego (montaż i uruchomienie) systemu do neutalizacji ścieków cyjankowych oraz chromu Cr+6.

Termin składania ofert: do dnia 27-09-2019.
Oferty prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym w Sekretariacie Oddziału Wrocław PIT-RADWAR S.A. pod adresem ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z warunkami przetargu.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Specyfikacja technicznaPDF

Warunki przetarguPDF

Formularz ofertowyPDF

Wzór umowyPDF

Dla właściwego skalkulowania robót, celowe jest zapoznanie się z technologią procesów chemicznych oraz miejscem budowy neutralizatorni, w siedzibie Zamawiającego po urzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Andrzej Musiałek - tel. 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


3-09-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Dostawę i montaż ślusarki aluminiowej dla pomieszczeń w przebudowywanym budynku produkcyjnym na potrzeby laboratorium IDE - budynek "G" parter.

Termin składania ofert do dnia 20-09-2019. Oferty prosimy przesyłać na adres: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Z miejscem realizacji zamówienia można się zapoznać po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:
Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


14-08-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie instalacji i zamontowanie nagrzewnic wodnych na hali budynku „C”.

Termin składania ofert do dnia 30-08-2019. Oferty prosimy przesyłać na adres: adam.karkowski@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:
Adam Karkowski - tel. 605-956-515, e-mail: adam.karkowski@pitradwar.com
Andrzej Musiałek - tel. 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


09-08-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie przeróbki instalacji zasilającej c.o. na I p. bud. „D” znajdującym się przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu.

Termin składania ofert do dnia 23-08-2019. Oferty prosimy przesyłać na adres: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:
Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com


09-08-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót instalacji elektrycznych (gniazda zasilające - 1 i 3 faz., oświetlenie) i „niskich prądów” (SKD, SSWiN, sieć LAN, SAP, SDTV), w części parteru przeznaczonej na laboratorium badawczo-rozwojowe w bud. „G” znajdującym się przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu.

Termin składania ofert do dnia 23-08-2019. Oferty prosimy przesyłać na adres: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Rzut fragmentu bud. G w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:
Jan Perek - tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com


31-07-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie remontu korytarza, klatki schodowej, toalet oraz pomieszczeń 105 i 106 w budynku "W" znajdującym się przy ul. Krakowskiej 64.

Termin składania ofert: do dnia 12-08-2019. Oferty prosimy przesyłać na adres jan.perek@pitradwar.com
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót koniecznym jest zapoznanie się z obiektem, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
lub
Andrzej Musiałek 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


23-07-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie ekspertyzy - koncepcji przebudowy naszej portierni znajdującej się przy ul Krakowskiej 64.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 30-09-2019. Oferty prosimy przesyłać na adres jan.perek@pitradwar.com
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Warunkiem przyjęcia oferty jest przedstawienie referencji realizacji co najmniej jednego funkcjonujacego projektu portierni zakładów przemysłowych z pełną kontrolą ruchu.

Dla realizacji zamówienia koniecznym jest zapoznanie się z obiektem, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
lub
Andrzej Musiałek 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


23-07-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Usługę kompleksowego sprzątania terenu obiektu PIT-RADWAR S.A.Oddział Wrocław Grabiszyńska 97 po alokacji.

Termin składania ofert: do dnia 31-07-2019 na adres andrzej.musialek@pitradwar.com lub bozena.marcinkowska@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Bożena Marcinkowska tel. 510-263-553, e-mail: bozena.marcinkowska@pitradwar.com
lub
Andrzej Musiałek 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


4-07-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach "D", "G" i "H" z przeznaczeniem pomieszczeń na WC i magazyn.

Termin składania ofert: do dnia 19-07-2019 na adres jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowaniea robót koniecznym jest zapoznanie się z obiektem zamówienia, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:
Jan Perek tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
lub
Andrzej Musiałek 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


3-07-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części IV piętra budynku "G" z przeznaczeniem pomieszczeń na socjalne (szatnia dla kobiet, jadalnia, toalety).

Termin składania ofert: do dnia 19-07-2019 na adres jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik nr 1 - szkic fragmentu piętra przeznaczonego do modernizacjiPDF   

Dla właściwego skalkulowaniea robót koniecznym jest zapoznanie się z obiektem zamówienia, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek tel. 601-991-912, e-mail: jan.perek@pitradwar.com
lub
Jerzy Małkiewicz tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com


28-06-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie, na zasadzie "zaprojektuj i wybuduj", kompletnego układu wody chłodniczej.

Termin składania ofert: do dnia 22-07-2019 na adres jerzy.malkiewicz@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki:
Formularz ofertowyPDF    Projekt umowyPDF

Dla właściwego skalkulowaniea robót koniecznym jest zapoznanie się, na miejscu w siedzibie Zamawiającego, z terenem i miejscem posadowienia chłodni, rozmieszczenia istniejących instalacji oraz z propozycjami Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Jerzy Małkiewicz tel. 602-616-274, e-mail: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com
Andrzej Musiałek tel. 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


26-06-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie uszczelnienia pokrycia dachu budynku "C".

Termin składania ofert: do dnia 7-07-2019

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowaniea robót koniecznym jest zapoznanie się, na miejscu w siedzibie Zamawiającego, z budynkiem, rozmieszczeniem istniejących instalacji oraz z propozycjami Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych:

Jan Perek - tel. 601-991-912 e-mail: jan.perek@pitradwar.com
Andrzej Musiałek tel. 604-411-743, e-mail: andrzej.musialek@pitradwar.com


8-05-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części parteru budynku "G".

Termin składania ofert: do dnia 22-05-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowaniea robót celowym jest zapoznanie sie z obiektrem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek - tel. 601-991-912


30-04-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:
  1. Wykonanie wymiany okien (PCV) wraz z obrobieniem ościeży zewnętrznych i wewnętrznych w budynku "P" (portiernia).
  2. Wykonanie otworu drzwiowego do węzła c.o. wraz z obrobieniem ościeży oraz dostawa i montaż podestu roboczego wewnętrznego.
Termin składania ofert: do dnia 17-05-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowaniea robót celowym jest zapoznanie sie z obiektrem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek - tel. 601-991-912


09-04-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na wykonanie (w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj") następujących prac:
  1. Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych (30 miejsc postojowych 2,5x5,0 m) wraz z powierzchnią manewrowo-dojazdową.
  2. Wykonanie ogrodzenia z paneli pełnych i słupków żelbetowych o wysokości 2m oraz nadstawek z drutu kolczastego w kształcie litery V na odcinku 75mb.
  3. Wykonanie około 155 m2 chodnika wzdłuz budynku "D"
Termin składania ofert: do dnia 26-042-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik nr 1 - Mapa terenuPDF

Załącznik nr 2 - wzór umowyPDF

Załącznik nr 2 - wzór umowy w formacie docx (ewentualne propozycje zmian do załączonego wzoru umowy należy wprowadzać w trybie recenzji)

Dla właściwego skalkulowaniea robót celowym jest zapoznanie sie z obiektrem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:

Jan Perek - tel. 601-991-912


21-03-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonywanie okresowych (rocznych i 5-letnich) kontroli stanu technicznego 9-ciu budynków o łącznej powierzchni 12805m 2 zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64./b>

Termin składania ofert: do dnia 29-03-2019 na adres mailowy: andrzej.musialek@pitradwar.com
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Kontakt:

Andrzej Musiałek - tel. 604-411-743
Adam Karkowski - tel.605-956-51528-02-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie oceny stanu technicznego (ekspertyzy) budynku "C" znajdującego się na terenie zakładu przy ul. Krakowskiej 64

Termin składania ofert: do dnia 15-03-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót, konieczne jest zapoznanie się z terenem i dokonanie dokładnych pomiarów, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osoba kontaktową:

Jan Perek - tel. 601-991-912
Andrzej Musiałek - tel. 604-411-74325-02-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia ofert kosztowych na:

Usługę serwisowania 6-ciu klimatyzatorów Zamawiającego

Usługę serwisowania komór klimatycznych Zamawiającego

Termin składania ofert: do dnia 14-03-2019 na adres mailowy: andrzej.musialek@pitradwar.com

Serwis klimatyzatorów - szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Serwis komór klimatycznych - szczegóły ogłoszenia w formacie PDFPDF

Kontakt w sprawie ogłoszeń:

Andrzej Musiałek - tel. 604-411-743
Adam Karkowski - tel. 605-956-51518-02-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie, na zasadzie "zaprojektuj i wybuduj" instalacji do neutralizacji ścieków cyjanowych oraz chromu CR+6.

Termin składania ofert: do dnia 04-03-2019 na adres mailowy: jerzy.malkiewicz@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 - Rodzaj i ilość ścieków chemicznychPDF

Dla właściwego skalkulowania robót celowe jest zapoznanie się z technologią procesów chemicznych na miejscu u Zamawiającego, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:Jerzy Małkiewicz - tel. 602-616-274 lub Andrzej Musiałek - tel. 604 411-743.


5-02-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie zabudowy z płyt GK na konstrukcji stalowej z 2-ma otworami drzwiowymi.

Termin wykonania robót: luty 2019r.

Termin składania ofert: do dnia 12-02-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z terenem budowy i dokonanie dokładnych pomiarów, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową: Jan Perek - tel. 601-991-912.


01-02-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie termomodernizacji budynku "D" w zakłądzie przy ul. Krakowskiej 64. Zakres prac wg załączonego projektu budowlanego.

Termin wykonania robót: planowane rozpoczęcie marzec 2019r.

Termin składania ofert: do dnia 18-02-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 - Projekt budowlany PDF
Załącznik nr 2 - Budynek administracyjny - elewcje i przekrójPDF
Załącznik nr 3 - Budynek administracyjny - rzut parteru PDF
Załącznik nr 4 - Budynek administracyjny - rzut piętra PDF
Wzór umowy w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z terenem budowy i dokonanie dokładnych pomiarów, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową:
Jan Perek - tel. 601-991-912.
Andrzej Musiałek - tel. 604 411 74324-01-2019
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Dostawę i montaż wewnętrznych rolet oraz żaluzji w budynku "G" zakładu, w ilości łacznej około 470 sztuk.

Termin wykonania robót: luty-marzec 2019r.

Termin składania ofert: do dnia 07-02-2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Wzór umowy w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z terenem budowy i dokonanie dokładnych pomiarów, po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową: Jan Perek - tel. 601-991-912.


7-12-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego terenu zakładu PIT-RADWAR S.A. przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu.

Termin wykonania robót: 1 kwartał 2019r.

Termin składania ofert: do dnia 21-12-2018 na adres mailowy: andrzej.musialek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową: Andrzej Musiałekk - tel. 604-411-743.


29-10-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie parapetów wewnętrznych w budynku "G" przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu.

Termin wykonania robót: listopad - grudzień 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 12-11-2018 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Wzór umowy (docx)

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową: Jan Perek - tel. 601-991-912.


29-10-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie zagospodarowania fragmentu terenu wzdłuż budynku "G" przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu.

Termin wykonania robót: listopad - grudzień 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 12-11-2018 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Wzór umowy (docx)

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową: Jan Perek - tel. 601-991-912.


17-10-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Oklejenie folią przeciwsłoneczną, refleksyjną wszystkich okien budynku "G".

Termin wykonania robót: listopad - grudzień 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 31-10-2018 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Wzór umowy (doc)

Ewentalne zmiany i uwagi do wzoru umowy należy wprowadzać w trybie recenzji.

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osoba kontaktową: Jan Perek - tel. 601-991-912.


6-09-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie prac kominiarskich w Ośrodku Wypoczynkowym "Liczyrzepa" w Jagniątkowie ul. Michałowicka 33 (Jelenia Góra).

Termin wykonania robót: wrzesień/październik 2018 r

Termin składania ofert: 21-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


30-08-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Uszczelnienie dylatacji na styku budynków C i E.

Termin wykonania robót: październik 2018 r

Termin składania ofert: do 14-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


27-08-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie remontu korytarza w budynku P - Portiernia Ip. ze schodami i holem na parterze.

Termin wykonania robót: wrzesień-październik 2018 r

Termin składania: do ofert 10-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Wzór umowy PDF24-08-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wymianę słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i linią zasilającą

Termin wykonania robót: październik 2018 r

Termin składania ofert: do 07-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Wzór umowy PDF24-08-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie ogrodzenia betonowego panelowego pełnego na terenie PIT-Radwar S.A. O/Wrocław ul. Krakowska 64.

Termin wykonania robót: październik 2018 r

Termin składania ofert: do 07-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Wzór umowy PDF22-08-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza w przebudowywanym bud. „G” Zamawiającego.

Okres wykonania robót: wrzesień - październik 2018 r

Termin składania ofert: do 07-09-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Zestawienie robót instalacyjnych gazowych PDF
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy PDF
Załącznik nr 3 - Wzór umowy PDF
Załącznik nr 4 - Instalacja wodoru PDF
Załącznik nr 5 - Instalacja azotu PDF
Załącznik nr 6 - Instalacja sprężonego powietrza PDF07-08-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych w przebudowywanym bud. "G”.

Okres wykonania robót: sierpień - październik 2018 r

Termin składania ofert: do 23-08-2018 do godz. 12:00.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Zestawienie robót instalacyjnych PDF
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy PDF
Wzór umowy PDF30-07-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Relokację parku maszyn i urzadzeń z budynku we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 97 do budynku we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 64.

Okres wykonania prac: sukcesywnie wrzesień - grudzień 2018r.

Termin składania ofert 14-08-2018.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


25-06-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 ogłasza postepowanie przetargowe na:

Wykonanie w budynku "G" należącym do PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław, elektrycznych instalacji wewnętrznych wg Projektu Wykonawczego stanowiącego załącznik nr 1.

Okres wykonania: lipiec - wrzesień 2018r.


Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, w tym wymagania techniczne, zawarte są w załącznikach: Projekcie Wykonawczym (załącznik nr 1) i Kosztorysie Inwestorskim tzw. "0" (załacznik nr 2).

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do 09.07.2018r. do godz. 12:00.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Formularz ofertowyPDF

Wzór umowy parafowanyPDF


25-06-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie żywicznej posadzki antyelektrostatycznej ESD.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:
Rzut I piętra budynku GPDF


25-06-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie żywicznej posadzki antyelektrostatycznej ESD.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:
Rzut I piętra budynku GPDF


9-05-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie konstrukcji stalowej na budynku "G" Zamawiającego.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - rysunek konstrukcji skraplacza KW-01PDF

Załącznik nr 2 - rysunek konstrukcji skraplacza KW-02PDF

Załącznik nr 3 - rysunek konstrukcji skraplacza KW-03PDF


9-05-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót dekarskich na budynku "G" Zamawiającego.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - rysunek konstrukcji skraplacza KW-01PDF

Załącznik nr 2 - rysunek konstrukcji skraplacza KW-02PDF

Załącznik nr 3 - rysunek konstrukcji skraplacza KW-03PDF


27-04-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie remontu korytarza w budynku P - Portiernia Ip. ze schodami i holem na parterze

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


13-04-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie instalacji tzw. "niskie prądy" oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń w przebudowywanym budynku "G" Zamawiającego, współpracujących z już działającymi systemami Oddziału.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr1 Wytyczne projektowe okablowania strukturalnegoPDF

Załącznik nr2 Zestawienie posiadanych materiałów do budowy sieci LANPDF

Załącznik nr3 Wzór umowyPDF


23-03-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Demontaż kanałów zbędnych instalacji w przebudowywanym budynku "G" Zamawiającego.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


8-03-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie modernizacji kotłowni oraz innych prac instalacji wentylacyjnych w Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym "Liczyrzepa" położonym w Jeleniej Górze - Jagniątków ul. Michałowicka 33.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


5-03-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót dekarskich ba budynku "G" zamawiającego.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 PDF
Załącznik nr 2 PDF


1-03-2018
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie remontu szatni zlokalizowanej w przyziemiu budynku "D"PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


2-11-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie projektu instalacji elektrycznej dla przebudowywanych powierzchni budynku "G" .

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


3-10-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie remontu szatni zlokalizowanej w przyziemiu budynku "D"PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


25-09-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Dostawę i montaż pasm świetlnych, wyłazów dachowych i klap oddymiających na dachach budynków PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


22-09-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Dostawę i montaż stolarki PCV, aluminiowej i stalowej - wg załączników

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - zestawienie stolarki okiennej z PCVPDF
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i stalowaPDF
Załącznik nr 3 do ogłoszenia - okna (witryny) zewnętrzne aluminiowePDF


1-09-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej oraz instalacji ciepła wentylacyjnego i instalacji wody lodowej

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik do ogłoszenia - odpis z projektu budowlanegoPDF


21-08-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych - wg. załącznika.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik do ogłoszenia - zestawienie robót ogólnobudowlanych do wykonaniaPDF


10-08-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Likwidację osadnika o konstrukcji żelbetowej wraz z poletkiem odsączającym, oraz demontaż wiaty stalowej.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik do ogłoszenia - mapka geodezyjna, fotografie obiektu PDF


09-08-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie podejść instalacji kanalizacji sanitarnej od pionów do odbiorników, instalacji wody zimnej, ciepłej od zaworów przy pionach do odbiorników, białego montażu wraz z armaturą wypływową.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


28-07-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej oraz instalacji ciepła wentylacyjnego i instalacji wody lodowej.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik do ogłoszeniaPDF21-07-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania oferty cenowej na:

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej rozdzielnie piętrowe i oddziałowe w przebudowywanym budynku produkcyjnym „G”.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF21-07-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 ponownie zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Dostawę i montaż ślusarki aluminiowej, stalowej i konfekcjonowanej dla pomieszczeń w przebudowywanym budynku produkcyjnym na kondygnacjach od parteru po V piętro.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik do ogłoszenia - zestawienie ślusarkiPDF13-06-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do złożenia oferty kosztowej na:

Wykonanie instalacji sterowania wyłącznika p. poż rozdzielni głównej R2844 zasilającej w energię elektryczną obiekty Zamawiajacego.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF31-05-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert do negocjacji ceny na:

Dostawę i montaż ślusarki aluminiowej, stalowej i konfekcjonowanej dla pomieszczeń w przebudowywanym budynku produkcyjnym na kondygnacjach od parteru po V piętro.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF

Załącznik do ogłoszenia - zestawienie ślusarkiPDF8-05-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert cenowych na:

Wykonanie wewnętrznych remontowych robót budowlanych w dwukondygnacyjnym budynku E zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


10-04-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Dostawę i montaż pasm świetlnych, włazów dachowych i klap oddymiających na dachach budynków PIT-RADWAR S.A. zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


10-04-2017
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert kosztowych na:

Wykonanie instalacji technologicznych (instalacja wody lodowej, ciepła technologicznego, wody chłodniczej, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji, gazów technicznych do pomieszczeń produkcyjnych i ich rozprowadzenie w pomieszczeniach (IEtap - II pietro) oraz wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zmianą lokalizacji wymianą/zamianą istniejących grzejników płytowych na inny wymiar.

Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


6-07-2016
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert cenowych do negocjacji. Przedmiotem zamówienia jest wybór Oferenta(ów) na Wykonawcę(ów):
  • Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 101b na laboratoria
  • Dokumentacji projektowej wykonawczej robót przebudowy budynku 101b na laboratoria.
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik 2 Założenia projektowe WWPW i budowlane WWRBPDF
Załącznik 3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)PDF
Załącznik 4 - Formularz ofertyPDF
Załącznik 5 - Oświadczenie OferentaPDF


27-06-2016
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania oferty do negocjacji ceny na: Wykonanie robót budowlanych remontowych związanych z przygotowaniem powierzchni kondygnacji budynku produkcyjnego "G" do realizacji podkładów i posadzek.
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik 1 - zestawienie prac - arkusz kalkulacyjny w formacie xlsx
Załącznik 1 - zestawienie prac - plik w formacie pdfPDF


23-06-2016
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania oferty do negocjacji ceny na: Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem podłoży i posadzek z przemysłowych wykładzin PVC na kondygnacjach budynku produkcyjnego "G":.
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik 1a rzut I piętra budynkuPDF
Załącznik 1b rzut II piętra budynkuPDF
Załącznik 1c rzut III piętra budynkuPDF


17-06-2016
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania oferty do negocjacji ceny na: Naprawę liniowych koryt odpływowych w dachu budynku hali "C" wraz z uszczelnieniem wpustów dachowych.
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


10-06-2016
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania oferty do negocjacji ceny na: Wykonanie instalacji wody zimnej wraz z wpięciami do istniejącej instalacji wody zimnej w budynku produkcyjnym "G" zlokalizowanym na terenie Oddziału.
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


Kwiecień 2016
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania oferty do negocjacji ceny na: Wykonanie podłoży i posadzek przemysłowych na czterech kondygnacjach budynku produkcyjnego "G" zlokalizowanego na terenie Oddziału.
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Parter budynek G PDF
Pietro 1 budynek G PDF
Piętro 2 budynek G PDF
Piętro 3 budynek G PDF
Przekrój budynku II-II PDF


Kwiecień 2016
OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania oferty do negocjacji ceny na: Wykonanie instalacji doprowadzenia mediów m.in. do pomieszczenia neutralizatorni ścieków chemicznych w użytkowanym budynku "G" zlokalizowanym na terenie Oddziału.
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF
Załącznik nr 1 - zakres prac PDF
Załącznik nr 2 - parter budynek G PDF


Luty 2016

OGŁOSZENIE

PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 64 zaprasza do składania ofert cenowych do negocjacji na dostawę i montaż neutralizatora ścieków chemicznych w użytkowanym budynku "G" zlokalizowanym na terenie Oddziału.
Szczegóły ogłoszenia w formacie PDF PDF


Lipiec 2014

ZMIANA NAZWY

Biuro Zarządu informuje, iż w dniu 1 lipca 2014 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Spółki, w tym zmieniona została nazwa firmy Spółki na PIT-RADWAR S.A.

Aktualne dane teleadresowe Spółki to:

PIT-RADWAR S.A.
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa
NIP 525 000 92 98
REGON 141301063


Marzec 2012

ZMIANA NAZWY

Biuro Zarządu informuje, iż w dniu 5 marca 2012 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Spółki, w tym zmieniona została nazwa firmy Spółki na Bumar Elektronika S.A.

Aktualne dane teleadresowe Spółki to:

Bumar Elektronika S.A.
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa
NIP 525 000 92 98
REGON 141301063


Grudzień 2011

INFORMACJA O POŁĄCZENIU

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2011 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o zarejestrowaniu w KRS połączenia spółki Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. z siedzibą w Warszawie ("PIT S.A.") ze spółką Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A. z siedzibą w Warszawie ("RADWAR S.A.") oraz ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych "DOLAM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("DOLAM S.A."), w trybie artykułu 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku "RADWAR S.A." oraz "DOLAM S.A." na "PIT S.A." (łączenie się przez przejęcie).
Wpis połączenia wywoła skutek wykreślenia "RADWAR S.A." oraz "DOLAM S.A." z rejestru. Spółki przejmowane zostały rozwiązane i przestały istnieć jako osoby prawne.
Zgodnie z art. 494 §1 kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia "PIT S.A." wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki "RADWAR S.A." i "DOLAM S.A.", w związku z powyższym staliśmy się jedną organizacją mającą wspólne cele i zadania do zrealizowania.

Jednocześnie informujemy, że siedziba Spółki oraz adres do korespondencji to:

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A.
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

Numery telefonów:
Sekretariat Prezesa Zarządu:(+48) 22 540-21-01
Faks:(+48) 22 673-78-78
Sekretariat Zarządu:(+48) 22 486-52-25
Faks:(+48) 22 486-52-18

Szczegółowe informacje: www.pitradwar.com


Październik 2011

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie ukazało się w MSiG nr 186 poz. 12208 z dnia 26-09-2011.Wrzesień 2011

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Wrzesień 2011

W roku 2011 Spółka obchodzi jubileusz 50-cio lecia istnienia

50 lat Dolam


Wrzesień 2011

INFORMACJA O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK
DYWIZJI BUMAR ELEKTRONIKA

Zarządy spółek Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. (dalej również: "PIT S.A."), Centrum Naukowo Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. (dalej również: "RADWAR S.A.") oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych DOLAM S.A. (dalej również: "DOLAM S.A.") (dalej łącznie: "Spółki") informują, że w dniu 29 lipca 2011 został uzgodniony pomiędzy Spółkami plan połączenia Spółek.


Grudzień 2009
grupa Bumar
W dniu 21 grudnia 2009 została zawarta umowa między Ministrem Skarbu Państwa i spółką Bumar na mocy której, właścicielem 85% akcji Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Podzespołów Elektronicznych DOLAM S.A. został Bumar Sp. z o.o.

Umowę tą poprzedziło:
  • Przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 4.12.2009 wniosku Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na inny niż publiczny tryb zbycia akcji DOLAM S.A. stanowiących własność Skarbu Państwa.
  • Podjęcie w dniu 18.12.2009 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bumar Sp. z o.o. sprawie podniesienia kapitału zakładowego (m.in. o akcje naszej Spółki - 408000 akcji po cenie 14,11zł).

Grudzień 2009

unia

W dniu 31.12.2009 nasza Spółka otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7578,53zł na zrefinansowanie części kosztów związanych z wdrożoną w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP normą środowiskową PN-EN ISO 14001.

powrót do góry strony  

PIT-RADWAR S.A.
ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

Oddział we Wrocławiu: ul. Krakowska 64; 50-425 Wrocław
tel. (+48) 71 342-50-41; fax (+48) 71 342-58-59; e-mail: sales@dolam.pl