PIT-RADWAR S.A. Oddział Wrocław
|| Strona główna || Kontakt || Mapa serwisu ||   English version ||
  
Firma
 O firmie
 Zintegrowany System Zarządzania
 Kontakt
 Aktualności
 Warunki sprzedaży
 Praca
 Park technologiczny
Oferta - produkty
 Kontaktrony
 Czujniki kontaktronowe
 Przekaźniki kontaktronowe
 Lampy mikrofalowe (LFB)
 Wzmacniacze mikrofalowe
 Radiolokacja
Oferta - usługi
 Usługi
 Sprzedaż zbędnych urządzeń i materiałów
Dokumentacja
 Karty katalogowe (pdf)
 Cewki pomiarowe
Pomoc techniczna
 Porady i artykuły
 Napisz do nas
Ośrodki wypoczynkowe
 Kasztel
Strona główna » Porady i artykuły: Sterowanie kontaktronów magnesami-metody i charakterystyki
Porady i artykuły
  1. Cięcie i gięcie kontaktronu »
  2. Układy zabezpieczające styki kontaktronu »
  3. Sterowanie kontaktronów magnesami - metody i charakterystyki
3. Sterowanie kontaktronów magnesami - metody i charakterystyki

3.1 Metody sterowania kontaktronu magnesem trwałym.

Zawyczaj wykorzystuje się jedną z czterech metod podstawowych (względnie ich kombinację):
  • zbliżanie (ruch równoległy, ruch prostopadły, ruch wychyłowy)
  • obrót
  • ekranowanie
  • polaryzację
Kierunek ruchu magnesu zależy od wymagań konstrukcyjnych urządzenia, w którym stosuje się czujnik kontaktronowy.

3.1.1 Ruch równoległy

Powoduje trzy zamknięcia kontaktronu (normalnie otwartego) przy maksymalnym przemieszczeniu magnesu o biegunach usytuowanych równolegle do osi kontaktronu i umieszczonego odpowiednio blisko kontaktronu, a dwa zamknięcia dla magnesu o biegunach prostopadłych do osi kontaktronu (patrz rysunek 1a i 1b). Ograniczone przesunięcie daje w obu przypadkach jedno zadziałanie. Możliwe jest użycie magnesu o kształcie pierścienia otaczającego kontaktron (rysunek 1c).
magnes1
Rysunek 1 - Ruch równoległy magnesu względem osi kontaktronu.

3.1.2 Ruch prostopadły

Powoduje tylko jedno zadziałanie kontaktronu przy maksymalnym przemieszczeniu magnesu.
magnes2
Rysunek 2 - Ruch prostopadły magnesu względem osi kontaktronu.

3.1.3 Ruch wychyłowy

Potrzebne jest duże przemieszczenie kątowe magnesu dla uzyskania jednego zadziałania kontaktronu.
magnes3 Rysunek 3 - Ruch wychyłowy magnesu względem osi kontaktronu.

3.1.4 Ruch obrotowy

Obracanie magnesu dwubiegunowego powoduje dwa zwarcia kontaktronu na jeden pełny obrót. Przy większej liczbie biegunów magnesu ilość zadziałań kontaktronu odpowiednio wzrasta.
magnes4
Rysunek 4 - Ruch obrotowy magnesu względem kontaktronu.

3.1.5 Ekranowanie

Przy tym sposobie sterowania kontaktron i magnes ustawione są względem siebie w położeniu zapewniającym zwarcie styków kontaktronu. Ekran z materiału ferromagnetycznego wprowadzony pomiędzy kontaktron i magnes powoduje bocznikowanie pola magnetycznego, co doprowadza do rozwarcia styków kontaktronu. Po usunięciu ekranu styki kontaktronu ponownie zwierają.
magnes5 Rysunek 5 - Wprowadzanie ekranu pomiędzy magnes i kontaktron.

3.1.6 Polaryzacja magnetyczna

Efekt polaryzacji uzyskuje się po umieszczeniu w pobliżu kontaktronu takiego magnesu, aby styk kontaktronu zwierał. Dosunięcie innego magnesu o odwrotnej biegunowości kompensuje pole magnetyczne magnesu pierwotnego i styk kontaktronu rozwiera się.
magnes6 Rysunek 6 - Sterowanie kontaktronu przez polaryzację magnetyczną.

3.2 Charakterystyki sterowania kontaktronu przez magnes trwały (strefa zadziałania, strefa zwalniania).

Kształty charakterystyk sterowania kontaktronu za pomocą magnesu (Rys. 7, 8, 9) zależą od kierunku ruchu magnesu w stosunku do osi kontaktronu. Współrzędne charakterystyk zależą również od czułości kontaktronu, określonej prądami zadziałania i zwalniania odniesionymi do cewki pomiarowej oraz od wartości pola magnetycznego magnesu sterującego. Prąd zadziałania (zwalniania) kontaktronu jest to iloczyn ilości zwojów cewki i wartości prądu płynącego w cewce pomiarowej, który powoduje zwarcie (rozwarcie) styków kontaktronu. Parametr ten wyrażany jest w amperozwojach.
Różnica (histereza) pomiędzy strefą zadziałania i strefą zwalniania wynika z różnicy między wartościami prądów zadziałania i zwalniania kontaktronu.
magnes7 Rysunek 7 - Ruch magnesu o biegunach usytuowanych równolegle do osi kontaktronu.
magnes8 Rysunek 8 - Ruch magnesu nad kontaktronem, prostopadle do jego osi.
magnes9 Rysunek 9 - Ruch magnesu o biegunach usytuowanych prostopadle do osi kontaktronu.
powrót do góry strony  

PIT-RADWAR S.A.
ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

Oddział we Wrocławiu: ul. Krakowska 64; 50-425 Wrocław
tel. (+48) 71 342-50-41; fax (+48) 71 342-58-59; e-mail: sales@dolam.pl